Mazowsze Studia Regionalne 2011/7

Wydanie online

Część I. Analizy i Studia

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: teorie, definicje, metodologia

str. 17

Zasoby dziedzictwa kulturowego Mazowsza

str. 67

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: analizy przypadków

str. 149

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: informacja i promocja

str. 209

Część II. Samorząd

Część III. Varia

Wróć do listy wydań