Zasady publikowania

Redakcja przyjmuje artykuły mieszczące się w objętości 20 000 – 50 000 znaków ze spacjami (tj., ½ – ¾ arkusza wydawniczego) + ilustracje. Artykuły nie mieszczące się w tym przedziale nie będą publikowane.

Każdy tekst musi ponadto zwierać:

 • słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł w językach polskim i angielskim,
 • streszczenia / abstrakt w językach polskim i angielskim o objętość 2000–2500 znaków ze spacjami, przygotowane według następującego wzoru:
Typ opracowaniaStreszczenie / abstrakt
Studia przypadków
 • cel
 • konstrukcja, metodologia
 • sposób analizy
 • wnioski, wyniki
 • rekomendacje
 • ocena, podsumowanie
Opracowanie wyników badań
 • cel
 • konstrukcja, metodologia
 • sposób analizy
 • wnioski, wyniki
 • ograniczenia badawcze
 • rekomendacje
 • ocena, podsumowanie
Przegląd literatury,
noty biograficzne
 • cel
 • konstrukcja, metodologia
 • sposób analizy
 • wnioski, wyniki
 • ograniczenia badawcze, sugestie
 • rekomendacje
 • ocena, podsumowanie
Innowatorskie rozwiązania
 • cel
 • konstrukcja, metodologia
 • sposób analizy
 • wnioski, wyniki
 • ocena, podsumowanie
Informacje o stanie badań,
recenzje książek
 • cel
 • konstrukcja, metodologia
 • sposób analizy
 • wnioski, wyniki
 • rekomendacje
 • ocena, podsumowanie
Struktura streszczenia według rodzaju publikacji
 • informację o autorach w językach polskim i angielskim o objętość 300–350 znaków ze spacjami, przygotowane według następującego wzoru:
 • tytuł naukowy, imię i nazwisko, specjalizacja, przynależność do organizacji naukowych, afiliacja (w tym pełne dane kontaktowe)

Przykład: 

prof. WUS dr hab. Tomasz Iksiński

 • specjalizuje się w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego; członek Polskiego Towarzystwa JST, prezes Związku Pomocy Wzajemnej
 • kontakt do autora: Instytut Badań nad Zarządzaniem, ul. Pomocna 16, 00–708 Warszawa
 • e-mail: t.iksinski@ibz.pl
 • bibliografię załącznikową, tzn. spis materiałów źródłowych/literatury na końcu tekstu.

Teksty publikowane w MAZOWSZE Studia Regionalne opracowywane są według przedstawionego w pliku do pobrania stylu edytorskiego, tożsamego ze stylem edytorskim APA (Publication Manual of the American Psychological Association). 

Do redakcji należy nadesłać plik z artykułem oraz oddzielnie pliki tekstowe (sam tekst), pliki graficzne (każda ilustracja w oddzielnym pliku) i pliki z wykresami. Pliki tekstowe powinny być zapisane w dowolnej wersji edytora MSWord (format .doc lub .docx) lub WordPerfect (format .rtf). Pliki graficzne przyjmowane są w formatach .tif, .tiff, .jpg (bez kompresji) lub .pdf. Pliki z wykresami zapisane w dowolnej wersji programu Excel (format .xls lub .xlsx). Nadsyłane materiały powinny spełniać wymagania techniczne podane w pliku dla autorów.