Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju. Konferencja naukowa w Jachrance, 16–17 czerwca 2011 roku

Paulina Legutko-Kobus

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Paradygmat rozwoju zrównoważonego jest obecnie powszechnie akceptowany, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Dopiero jednak pełna implementacja koncepcji rozwoju zrównoważonego do poszczególnych dziedzin wiedzy, a także praktyki programowania i planowania strategicznego dają podstawy wdrażania rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniającego aspekty przyrodnicze i sprawiedliwość międzypokoleniową.