Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesności

Dorota Kielak

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Dwuwymiarowość (materialny i niematerialny wymiar) dziedzictwa kulturowego sprawia, że ochrona tego dziedzictwa to, z jednej strony, zabezpieczanie materialne zabytków, a z drugiej – troska o zachowanie pamięci historycznej. To sprawia, że ochrona dziedzictwa staje się zależna od sposobu rozumienia historii.