Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: problemy społeczne, promocja i informacja

Katarzyna Krawczykowska

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są relacje sąsiedzkie Muzeum Pałacu w Wilanowie. Sąsiadują z nim indywidualni właściciele nieruchomości, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, tereny miasta Warszawy, parafia kościoła pw. św. Anny, Urząd Dzielnicy Wilanów oraz prywatni deweloperzy. Nieco dalej położone jest osiedle Miasteczko Wilanów i wilanowskie szkoły.