Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów. Warsztaty w Białobrzegach, 20–21 maja 2011 roku

Mirosław Grochowski

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Działania planistyczne mają charakter celowy: powinny prowadzić do wyboru właściwych celów rozwoju oraz odpowiednich sposobów ich osiągnięcia. Skuteczność działań planistycznych w sensie tworzenia racjonalnych (uzasadnionych uwarunkowaniami i potrzebami) strategii, polityk, planów i programów działania zależy m.in. od obiektywnej oceny zjawisk i procesów rozwojowych, a także umiejętności przewidywania wystąpienia tychże zjawisk i procesów oraz ich skutków.