Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z wielką przyjemnością oddaję Szanownym Państwu, naszym Czytelnikom, siódmy już numer periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne. Z wydania na wydanie zyskuje on coraz większą popularność, czego dowodem jest m.in. prośba Dyrektora Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o objęcie patronatem medialnym konferencji naukowej