Prawne aspekty ochrony nieruchomości zabytkowych

Helena Kisilowska

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ochrona zabytków nieruchomych i opieka nad tymi zabytkami wymaga właściwych instrumentów prawnych. Ustawy powinny jasno określać przedmiot ochrony, zasady, cele i metody, a także uprawnienia i obowiązki zarówno użytkowników zabytków, jak i organów administracji publicznej.