Pojęcia i skróty

Podręczny słowniczek wyjaśniający pojęcia trudne i skróty używane na stronie.

Pojęcie, skrótWyjaśnienie lub opis
AfiliacjaWskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji. Afiliacji dokonuje autor publikacji, umieszczając nazwę jednostki naukowej przy swoim imieniu i nazwisku w publikacji.
DOICyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (ang. digital object identifier, DOI) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
ISSNMiędzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (ang. International Standard Serial Number, ISSN) – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Oparty jest na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
MSRMazowsze Studia Regionalne – skrót od nazwy periodyku wydawanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
VariaSłowo używane potocznie na rynku wydawniczym, pochodzące z języka angielskiego, oznaczające rzeczy różne, rozmaitości.
Tabela z wyjaśnieniami skrótów i pojęć trudnych