Numer 45 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 45 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Rozwój społeczno-gospodarczy a racjonalność globalna – w kierunku gospodarki umiaru, Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej. Część druga, Przyrodnicze obszary prawnie chronione w województwie mazowieckim w latach 1999–2022, Centralny Port Komunikacyjny – zasady ustalania lokalizacji, Odbudowa zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – czy specustawa jest potrzebna?

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 45 w archiwum on-line

Numer 44 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 44 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej, Kierunki rozbudowy portu morskiego w Elblągu, Pozyskiwanie energii – technologie wodorowe. Wodór z biomasy i odpadów, Rewitalizacja w polityce rozwoju województwa mazowieckiego na tle uwarunkowań krajowych i unijnych – doświadczenia i perspektywy, Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł, COVID-19 – czas na wnioski. Istniejące budynki a możliwość izolowania ludzi.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 44 w archiwum on-line

Informacja

Szanowni Państwo,

Z zadowoleniem informujemy, że po ostatniej ocenie czasopism naukowych kwartalnik MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 20 punktów.(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)

Numer 43 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 43 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowe, Proekologiczne działania Wód Polskich w miastach, Przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie, Badanie percepcji wewnątrzmiejskiego obszaru torfowo-bagiennego na przykładzie Zakola Wawerskiego, COVID-19 – czas na wnioski. Czy szczepienia są eksperymentem medycznym?

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 43 w archiwum on-line

Numer 42 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 42 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Energetyka jądrowa – konieczność, a nie zagrożenie, Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020, Audyt krajobrazowy – czy jest potrzebny?, Turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek na pocztówkach w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 42 w archiwum on-line

NASZ KWARTALNIK w Bazie ERIH PLUS

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że czasopismo MAZOWSZE Studia Regionalne pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i od 2022 roku znajduje się na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Mamy nadzieję, że obecność naszego kwartalnika w ogólnodostępnym indeksie czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych przyczyni się do lepszej rozpoznawalności, zwiększy wskaźniki cytowań i będzie zachętą do publikowania na naszych łamach.

Search | ERIH PLUS | NSD (hkdir.no)

Numer 41 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że numer 41 periodyku Mazowsze Studia Regionalne jest już dostępny. W numerze m.in.:

Optymalny układ linii kolei dużych prędkości w Polsce, Wsparcie turystyki w dobie pandemii COVID-19. Przegląd wybranych działań podejmowanych przez lokalne organizacje turystyczne, Tożsamość w krajobrazach (nie tylko) kulturowych województwa mazowieckiego, Mazowsze dla Ukrainy. Raport banków żywności 15.04.2022 r.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 41 w archiwum on-line

Numer Specjalny 2022 dostępny

Zachęcamy do lektury wydania specjalnego na rok 2022 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczych, Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na Mazowszu, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego, Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne numer specjalny 2022 w archiwum on-line

Numer 40 dostępny

Zachęcamy do lektury numeru 40 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Gospodarka odpadami. Odpady medyczne, Kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim w kontkście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego, Pierwsza monograficzna wystawa o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 40 w archiwum on-line