Numer 48 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 48 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Dylematy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w warunkach przesilenia cywilizacyjnego, Złote glony (algi-zabójcy) jako zagrożenie dla gospodarki i przyrody Polski, Mazowsze – bilans 25-lecia, Zmiany w rolnictwie Mazowsza w latach 2002–2020, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – trwały element w przestrzeni Warszawy. Geneza powstania.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 48 w archiwum on-line

Życzenia Świąteczne

Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła, radości, nadziei i pogody ducha, Nowego 2024 Roku spełniającego wszelkie marzenia życzy Dyrekcja oraz pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Karta z życzeniami na Święta Bożego Narodzenia

Numer Specjalny 2023 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer Specjalny 2023 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowe, Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej. Część pierwsza, Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej. Część druga, Tożsamość w krajobrazach nie tylko kulturowych województwa mazowieckiego.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne Wydanie Specjalne 2023 w archiwum on-line

Numer 47 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 47 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Społeczne znaczenie zieleni miejskiej podczas pandemii COVID-19. Stan badań, Bezrobocie w województwie mazowieckim – dynamika zmian w latach 1999–2022, Współpraca międzynarodowa województwa mazowieckiego. Realizacja polityki zagranicznej. Część druga, Problemy i potencjały gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w podregionie siedleckim.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 47 w archiwum on-line

Numer 46 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 46 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Chaos pojęciowy wokół ekologii – wieloznaczność pojęć związanych z ekologią i skojarzenia z nimi, Specustawy – lokalizacja inwestycji celu publicznego z pominięciem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Współpraca międzynarodowa województwa mazowieckiego. Umowy o współpracy zagranicznej. Część pierwsza, Popularyzacja wiedzy o historii Mazowsza w działalności Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Oblicza nekropolii – Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 46 w archiwum on-line

Numer 45 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 45 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Rozwój społeczno-gospodarczy a racjonalność globalna – w kierunku gospodarki umiaru, Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej. Część druga, Przyrodnicze obszary prawnie chronione w województwie mazowieckim w latach 1999–2022, Centralny Port Komunikacyjny – zasady ustalania lokalizacji, Odbudowa zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – czy specustawa jest potrzebna?

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 45 w archiwum on-line

Numer 44 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 44 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej, Kierunki rozbudowy portu morskiego w Elblągu, Pozyskiwanie energii – technologie wodorowe. Wodór z biomasy i odpadów, Rewitalizacja w polityce rozwoju województwa mazowieckiego na tle uwarunkowań krajowych i unijnych – doświadczenia i perspektywy, Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł, COVID-19 – czas na wnioski. Istniejące budynki a możliwość izolowania ludzi.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 44 w archiwum on-line

Informacja

Szanowni Państwo,

Z zadowoleniem informujemy, że po ostatniej ocenie czasopism naukowych kwartalnik MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 20 punktów.(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)

Numer 43 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 43 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowe, Proekologiczne działania Wód Polskich w miastach, Przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie, Badanie percepcji wewnątrzmiejskiego obszaru torfowo-bagiennego na przykładzie Zakola Wawerskiego, COVID-19 – czas na wnioski. Czy szczepienia są eksperymentem medycznym?

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 43 w archiwum on-line