Punktacja naukowa i indeksacja w bazach

Od 2012 roku MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w części B Wykazu czasopism naukowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktacja czasopisma w poszczególnych latach:

  • 2011 rok – 2 pkt.
  • 2012 rok – 2 pkt.
  • 2013 rok – 3 pkt.
  • 2014 rok – 3 pkt.
  • 2015 rok – 6 pkt.
  • 2016 rok – 6 pkt.

MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się również w rankingu IC Journals Master List.

Punktacja czasopisma w poszczególnych latach:

  • 2012 rok – 3,5 pkt.
  • 2013 rok – 3,34 pkt.
  • 2014 rok – 5,04 pkt. (ICV 2014: 45,81)
  • 2015 rok – ICV: 55,37

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: