Punktacja naukowa i indeksacja w bazach

Od 2012 roku MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w części B Wykazu czasopism naukowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktacja czasopisma w poszczególnych latach:

 • 2011 rok – 2 pkt,
 • 2012 rok – 2 pkt,
 • 2013 rok – 3 pkt,
 • 2014 rok – 3 pkt,
 • od 2015 roku – 6 pkt,
 • od 2023 roku MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą 20 pkt.

MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się również w rankingu IC Journals Master List.

Punktacja czasopisma w poszczególnych latach:

 • 2012 rok – 3,5 pkt,
 • 2013 rok – 3,34 pkt,
 • 2014 rok – 5,04 pkt (ICV 2014: 45,81),
 • 2015 rok – ICV: 55,37,
 • 2016 rok – ICV: 59,35,
 • 2017 rok – ICV: 66,54,
 • 2018 rok – ICV: 68,59,
 • 2020 rok – ICV: 76,27,
 • 2021 rok – ICV: 82,36.

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: