Recenzenci

Z redakcją współpracowali dotychczas Recenzenci z ponad kilkunastu ośrodków naukowo-badawczych i szkół wyższych w całej Polsce. Poniżej lista recenzentów periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne w poszczególnych latach – kliknięcie menu pozwala przewinąć stronę bezpośrednio do wybranego roku.

Rok 2023

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
dr hab. prof. WSBJacek BorzyszkowskiWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr hab.
prof. IERiGŻ-PIB
Barbara ChmielewskaZakład Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej–Państwowy Instytut Badawczy
dr hab. prof. WSMCzesława ChristowaWyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
drMichał CzaykowskiMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
drGrzegorz Embros
drMaria GagackaKatedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
dr hab.Andrzej Gocłowskiem. prof. UW, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab.Małgorzata Gutry-Koryckaem. prof. UW, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
dr hab.Sebastian KozłowskiUniwersytet Warszawski
drElżbieta KozubekMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
prof. dr hab.Elżbieta Marciszewska
prof. dr hab.Elżbieta MączyńskaPrezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
dr inż.Maja Mroczkowska-SzerszeńInstytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab.Anna Pawlikowska-PiechotkaWydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
drAlina PotrykowskaByła Sekretarz Rządowej Rady Ludnościowej
prof. dr hab.Włodzimierz Rydzkowskiem. prof., Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Transportowej, Uniwersytet Gdański
drBeata SpringerWydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski
dr inż.Jolanta StawickaKatedra Ochron Środowiska i Dendrologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr arch.Anna Wieczorek
Lista recenzentów 2023

Rok 2022

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
dr hab. prof. WSBJacek BorzyszkowskiWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr hab. prof. WSMCzesława ChristowaWyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
drMichał CzaykowskiMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
prof. dr hab.Roman DomańskiSieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie
drMaria GagackaKatedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
dr hab.Andrzej Gocłowskiem. prof. UW, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
drJarosław GórskiWydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab.Małgorzata Gutry-Koryckaem. prof. UW, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
drElżbieta KozubekMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
dr inż.Cezary KraśkiewiczWydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
drBarbara KrupaWydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
dr hab. prof. SGHPaweł KubickiKatedra Polityki Społecznej, Szkoła Główna Handlowa
dr inż. arch.Renata Majewska-Nycz
drMałgorzata OłdakKatedra Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Robert Ostrowski
prof. dr hab.Anna Pawlikowska-PiechotkaWydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Sebastian PawłowskiMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Radomiu
drAlina PotrykowskaByła Sekretarz Rządowej Rady Ludnościowej
drElżbieta Sawa-Czajka
Marek Serafin
prof. dr hab.Jan Składzieńem. prof. Politechniki Śląskiej
dr hab.Monika StannyInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr arch.Anna Wieczorek
drJan ZawadkaWydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Lista recenzentów 2022

Rok 2021

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
prof. dr hab.Tadeusz BaczkoZakład Mikroekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
dr hab.Agata BalińskaWydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. arch.Przemysław BasterWydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. inż.Wojciech FabianowskiWojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
dr inż.Beata Fortuna-AntoszkiewiczKatedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
drAgata Gemzik-SalwachKolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
dr hab.Andrzej Gocłowskiem. prof. UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. arch.Krystyna Guranowska- GruszeckaKatedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
drElżbieta KozubekMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
dr inż.Cezary KraśkiewiczWydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
drBarbara KrupaWydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
dr inż. arch.Renata Majewska-Nycz
prof. dr hab.Elżbieta MączyńskaPrezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
drAneta Anna OmelanWydział Geoinżynierii, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Robert Ostrowski
prof. dr hab.Anna Pawlikowska-
-Piechotka
Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Sebastian PawłowskiMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Radomiu
drAlina PotrykowskaByła Sekretarz Rządowej Rady Ludnościowej
dr hab.Borys PrzedpełskiKatedra Historii Sekcji Teologii Starokatolickiej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
drBeata Stelmach-Fita
drSylwia Straszak-ChandohaWydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. UKSWZdzisław StruzikInstytut Papieża Jana Pawła II
prof. dr hab. inż.Jacek SzołtysekKatedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. inż. prof. UTHAndrzej SzymanekUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dr arch.Anna Wieczorek
drJan ZawadkaInstytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Lista recenzentów 2021

Rok 2020

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
dr hab.Agata BalińskaWydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. arch.Przemysław BasterWydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
drMaciej BłażewskiWydział Prawa, Administracji Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. prof. WSB Jacek BorzyszkowskiWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr hab. prof. WSMCzesława ChristowaWyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
drMichał CzaykowskiMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
dr hab. prof. UJWaldemar FlorczakWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr inż.Marcin ForkiewiczWydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania, Politechnika Gdańska
dr inż.Beata Fortuna-AntoszkiewiczWydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu
dr hab. inż.Beata GawryszewskaZastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab.Andrzej Gocłowskiprof. WGiSR UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab.Grzegorz GorzelakCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski
drJarosław GórskiWydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. arch.Krystyna Guranowska- GruszeckaPolitechnika Warszawska
prof. dr hab.Małgorzata Gutry-KoryckaWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
drStanisław KordasiewiczWydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
drBarbara KrupaWydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
dr hab. prof. UŚMarzena LamparskaKatedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab.Cecylia LeszczyńskaWydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Historii Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski
drJudyta LubachaWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr inż. arch.Renata Majewska-Nycz
prof. dr hab.Elżbieta MarciszewskaKolegium Zarządzenie i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr prof. WSIiZWojciech MisiągInstytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
drAneta Anna OmelanWydział Geoinżynierii, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
drAlina PotrykowskaRządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny
dr hab.Borys PrzedpełskiKatedra Historii Sekcji Teologii Starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
dr hab. prof. UEWAndrzej RaszkowskiKatedra Gospodarki Regionalnej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
drPiotr RogalaKatedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
drMałgorzata StochmalZakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
prof. zw. dr hab. inż.Jacek SzołtysekKatedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. prof. SGGWBarbara SzulczewskaWydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury, Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. prof. UTHAndrzej SzymanekUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
drKatarzyna Szyszko-PodgórskaInstytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
dr arch.Anna Wieczorek
dr hab. inż. prof. IOP PANAndrzej WuczyńskiInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk PAN w Krakowie
Lista recenzentów 2020

Rok 2019

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
dr hab.Agnieszka AlińskaKatedra Skarbowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr inż. arch.Maciej CzarneckiWydział Architektury, Politechnika Warszawska
prof. dr hab.Roman DomańskiSieć Badawcza Łukasiewicz inż. – Instytut Lotnictwa w Warszawie
drAgata Gemzik-SalwachKatedra Ekonomii i Finansów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
dr hab. prof. WGiSR UWAndrzej GocłowskiWydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
drJarosław GórskiWydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Warszawski
dr inż. arch.Małgorzata HavelWydział Architektury, Politechnika Warszawska
prof. dr hab.Hubert IzdebskiWydział Prawa, Instytut Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie
dr hab. prof. SGHPiotr JeżowskiKolegium Ekonomiczno -Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. prof. UŚRobert KrzysztofikKatedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab.Cecylia LeszczyńskaWydział Nauk Ekonomicznych, Historii Gospodarczej, Uniwersytet
Warszawski
dr inż.Małgorzata Leszczyńska-DomańskaWydział Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
drLidia LuchterInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. prof. ZUTMaciej NowakWydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Piotr OknińskiZakład Studiów Średniowiecznych, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
prof. nzw. dr hab.Anna Pawlikowska-PiechotkaWydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
drAlina PotrykowskaRządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny
prof. dr hab.Jerzy RungeKatedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
drAndrzej SkalimowskiInstytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk PAN w Warszawie
prof. dr hab. inż. prof. PWKrystyna SolarekWydział Architektury, Politechnika Warszawska
dr hab.Andrzej SynowiecInstytut Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. prof. SGGWBarbara SzulczewskaWydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury, Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
drKatarzyna Świerczewska-PietrasPaństwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II Katarzyna w Białej Podlaskiej
dr hab. prof. nadzw. UŁSławoj TanaśWydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
dr arch.Anna WieczorekPolitechnika Warszawska
prof. dr hab. inż.Wojciech ZabłockiWydział Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
dr hab. inż. arch. prof. PKAgata ZachariaszInstytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska
drJan ZawadkaWydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
drŁukasz ZbuckiWydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
Lista recenzentów 2019

Rok 2018

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
prof. dr hab.Aleksander BłońskiWydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
dr hab.Przemysław BorkowskiKatedra Ekonomiki Transportu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
dr inż. arch.Maciej CzarneckiWydział Architektury, Politechnika Warszawska
drJoanna DziadowiecInstytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
dr inż.Beata Fortuna-AntoszkiewiczWydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
drAgata Gemzik-SalwachWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
drJarosław GórskiWydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
dr inż. arch.Michał Grzymała-KazłowskiWydział Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab.Bohdan JałowieckiCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż.Emilia JaneczkoWydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab.Piotr JeżowskiKolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. inż. arch.Danuta Kłosek-KozłowskaWydział Architektury, Politechnika Warszawska
prof. dr hab.Tomasz KomornickiInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
prof. dr hab.Alina MaciejewskaWydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
dr hab.Mikołaj MadurowiczKatedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab.Tadeusz MarszałInstytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki
drPiotr ModzelewskiWydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
drMaciej NowakZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
drBenedykt OpałkaKatedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab.Zbigniew TaylorInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
dr inż. arch.Anna WojnarowskaInstytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. inż. arch.Wojciech ZabłockiWydział Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
dr hab. inż. arch.Agata ZachariaszWydział Architektury, Politechnika Krakowska
Lista recenzentów 2018

Rok 2017

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
dr inż.Sławomir AnuszZakład Gospodarowania Przestrzenią Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
dr hab. inż. arch.Maciej BorsaWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr inż.Andrzej BrzezińskiInstytut Dróg i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
drKonrad CzapiewskiInstytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN
drMarcin FeltynowskiInstytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. prof. nadzw. UEPMagdalena FlorekUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab.Piotr HewelkeSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
drArtur HołujWydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr hab. prof. ASPBartosz HungerWydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
drEwa JastrzębskaSzkoła Główna Handlowa Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
prof. dr hab.Piotr JeżowskiSzkoła Główna Handlowa Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
prof. dr hab.Zbigniew KobylińskiWydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr inż.Marcin KotarbaWydział Zarządzania Politechnik Warszawskiej
dr inż. arch.Katarzyna Mazur-BelzytWydział Architektury Politechniki Śląskiej
drPiotr ModzelewskiWydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. inż.Józef MosiejWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
drMaciej NowakZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomii Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. arch.Szymon OpaniaPolitechnika Śląska
dr inż.Mariusz OwczarekWojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
drJanusz Radziejowski
drAgnieszka RzeńcaUniwersytet Łódzki
drKrzysztof SpirzewskiWydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
dr inż. arch.Wojciech WójcikowskiPolitechnika Krakowska
drJacek WysockiWydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Lista recenzentów 2017

Rok 2016

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
dr inż.Sławomir AnuszZakład Gospodarowania Przestrzenią Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
prof. dr. hab. inż.Waldemar BoberPolitechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. arch.Maria BrykowskaPolitechnika Warszawska
drPaweł FreusMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
dr hab. prof. SGHPiotr JeżowskiZakład Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH
drJoanna KalecińskaAkademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie
dr hab. inż. arch.Tomasz KozłowskiWydział Architektury Politechnik Krakowskiej
dr inż.Dariusz R. MańkowskiInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
dr inż. arch.Katarzyna Mazur-BelzytWydział Architektury Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. arch.Szymon OpaniaPolitechnika Śląska
drAgnieszka RzeńcaUniwersytet Łódzki
prof. nadzw. dr hab. inż.Wojciech Stanek Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
dr inż.Włodzimierz StrupińskiInstytut Technologii Materiałów Elektronicznych
dr inż. arch.Anna WojnarowskaUniwersytet Łódzki
drJacek WysockiWydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Lista recenzentów 2016

Rok 2015

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
dr inż.Andrzej BrzezińskiInstytut Dróg i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
dr hab. prof. UWWojciech DziemianowiczUniwersytet Warszawski
drAndrzej GałązkaSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
drJoanna KalecińskaAkademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Jacek KnopekCentrum Studiów Europejskich im. J. Monneta Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
drKatarzyna KopczewskaUniwersytet Warszawski
drIwona KuraszkoAkademia Leona Kuźmińskiego
drPaulina Legutko-KobusSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
drMałgorzata MyśliwiecZakład Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Śląski w Katowicach
drTomasz SławińskiTowarzystwo Urbanistów Polskich
Lista recenzentów 2015

Rok 2014

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
dr inż.Andrzej BrzezińskiInstytut Dróg i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
prof. ndzw. UW dr hab.Wojciech DziemianowiczZakład Rozwoju i Polityki Lokalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
prof. nadzw. dr hab.Jacek KnopekCentrum Studiów Europejskich im. J. Monneta Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
drKatarzyna KopczewskaZakład Ekonomii Strefy Publicznej Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
drPaulina Legutko-KobusSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr inż.Dariusz R. MańkowskiPracowania Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab.Elżbieta MączyńskaPolskie Towarzystwo Ekonomiczne
drMałgorzata MyśliwiecZakład Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Śląski w Katowicach
ks. prof. dr hab.Henryk SkorowskiMiędzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr arch.Tomasz SławińskiTowarzystwo Urbanistów Polskich
prof. dr hab.Małgorzata SulmickaKolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Roman SzulEUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
prof. dr hab. inż.Andrzej P. WierzbickiInstytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Lista recenzentów 2014

Rok 2013

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
drPaulina Legutko-KobusSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab.Elżbieta MączyńskaPolskie Towarzystwo Ekonomiczne
prof. nadzw. dr hab.Joachim OsińskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
ks. prof. dr hab.Henryk SkorowskiMiędzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Zbigniew StrzeleckiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab.Małgorzata SulmickaKolegium analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Roman SzulEUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
prof. dr hab.Władysław SzymańskiKolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
prof. dr hab. inż.Andrzej P. WierzbickiInstytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab.Józef St. ZegarInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Lista recenzentów 2013

Rok 2012

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
prof.Bożenna Balcerzak-ParadowskaInstytut Pracy i Spraw Socjalnych
drWłodzimierz CieciuraUniwersytet Warszawski
dr hab. prof. ALKJerzy CieślikCentrum Przedsiębiorczości Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab.Wojciech DominikUniwersytet Warszawski: Wydział Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej im. Stefana Pieńkowskiego, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
prof. dr hab.Andrzej GawryszewskiInstytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN
drMirosław GrochowskiUniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab.Piotr JeżowskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab.Kazimierz KucińskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
drPaulina Legutko-KobusSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Joachim OsińskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab.Andrzej RosnerInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. nadzw. ALK dr hab.Bazyli SamojlikAkademia Leona Koźmińskiego
prof. nadzw. dr hab.Zbigniew StrzeleckiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Roman SzulEUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
prof.Barbara SzulczewskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Lista recenzentów 2012

Rok 2011

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
prof. dr hab.Maria BrykowskaPolitechnika Warszawska dr Włodzimierz Cieciura, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab.Andrzej GawryszewskiInstytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN
drMirosław GrochowskiUniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab.Piotr JeżowskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. PAN dr hab.Tomasz KomornickiInstytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN
prof. dr hab.Stefan M. KwiatkowskiInstytut Badań Edukacyjnych
drPaulina Legutko-KobusSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab.Krzysztof OpolskiUniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab.Joachim OsińskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Bazyli SamojlikAkademia Leona Koźmińskiego
prof. nadzw. dr hab.Zbigniew StrzeleckiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab.Przemysław UrbańczykInstytut Archeologii i Etnologii PAN
Lista recenzentów 2011

Rok 2010

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
drMirosław GrochowskiUniwersytet Warszawski, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN
drBartosz KontnyUniwersytet Warszawski
prof. dr hab.Alicja Lasota-MoskalewskaUniwersytet Warszawski
drPaulina Legutko-KobusSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab.Tadeusz MarkowskiUniwersytet Łódzki
prof. nadzw. dr hab. inż.Ryszard MillerPolitechnika Wrocławska
dr inż.Mariusz OwczarekWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
dr arch.Tomasz SławińskiTowarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie, Izba Urbanistów, Stowarzyszenie Architektów Polskich
prof. nadzw. dr hab.Zbigniew StrzeleckiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lista recenzentów 2010

Rok 2009

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
prof. dr hab.Tadeusz MarkowskiUniwersytet Łódzki
prof. nadzw. dr hab.Elżbieta MączyńskaSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
prof. dr hab.Krzysztof OpolskiUniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab.Joachim OsińskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr inż.Mariusz OwczarekWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
prof. nadzw. dr hab.Zbigniew StrzeleckiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Roman SzulCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Lista recenzentów 2009

Rok 2008

Tytuł naukowyImię i nazwiskoAfiliacja
drMirosław GrochowskiUniwersytet Warszawski, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN
drPaulina Legutko-KobusKatolicki Uniwersytet Lubelski
prof. nadzw. dr hab.Zbigniew StrzeleckiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lista recenzentów 2008