Polityka prywatności

§ 1. Własność portalu

Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, jest właścicielem portalu internetowego mazowszestudiaregionalne.pl i posiada wszelkie prawa do treści (tekstów, zdjęć) opublikowanych na tym portalu.

§ 2. Prawa użytkownika w zakresie treści publikowanych na portalu

1. Użytkownik ma prawo do pobierania i/lub drukowania fragmentów lub pełnych treści portalu mazowszestudiaregionalne.pl do użytku osobistego, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich podmiotów tych praw oraz dóbr osobistych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie lub innych podmiotów.

2. Treści publikowane na portalu mazowszestudiaregionalne.pl nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

3. Zakazane jest korzystanie z portalu internetowego mazowszestudiaregionalne.pl, w tym z logotypu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie lub innych podmiotów, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

4. Każdy korzystający z logotypu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z logotypu zawiera Księga identyfikacji wizualnej – dostępna na stronie https:// mazowszestudiaregionalne.pl/system-identyfikacji-wizualnej/

5. Transmisja elektroniczna, modyfikowanie treści i linkowanie (podpinanie adresu URL) są możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora MBPR.

§ 3. Prawo prywatności

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oświadcza, że:

1) gromadzi adresy IP użytkowników. Uzyskane adresy IP wykorzystywane są wyłącznie do:
a) diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, który obsługuje portal mazowszestudiaregionalne.pl,
b) analizy bezpieczeństwa (mogącego obniżyć się wskutek prób kradzieży lub nieuprawnionych modyfikacji danych),
c) analizy ankiet,
d) analizy danych społeczno-demograficznych (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie),
e) zarządzania portalem;

2) adresy IP nie są łączone z danymi podawanymi przy rejestracji usług świadczonych przez portal mazowszestudiaregionalne.pl;

3) dane podawane i gromadzone przy rejestracji usług świadczonych przez portal nie pozwalają na identyfikację użytkownika i nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 4. Polityka cookies

1. Portal mazowszestudiaregionalne.pl wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane w urządzeniach odbiorcy (komputerach, smartfonach itp.). Informacje te nie służą MBPR do identyfikacji osób fizycznych. Pliki cookies mają dla Biura charakter anonimowy — bez dodatkowych informacji; na ich podstawie nie ma możliwości identyfikacji tożsamości osób odwiedzających stronę. MBPR nie zabiega też o taką identyfikację.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portalu i jego bezpieczeństwa (plik sesyjny „wp-settings” przechowywany do czasu zakończenia sesji – zamknięcia przeglądarki);
2) zapewnienia dostępności witryny osobom z niepełnosprawnościami (pliki opcji „WCAG”), w zakresie wielkości czcionki (plik przechowywany do czasu zakończenia sesji – zamknięcia przeglądarki) oraz w zakresie wersji o zwiększonych kontrastach (pliki przechowywane przez 30 dni);
3) zapewnienia prawidłowego wyświetlania witryny – komunikat o plikach cookies (plik ”catAccCookies” przechowywany przez miesiąc);
4) dostarczenia treści odpowiadającej zainteresowaniom użytkownika (plik „wp-settings-time” przechowywany przez 24 godziny);
5) prowadzenia obliczeń statystycznych i sporządzania zestawień zbiorczych na temat oglądalności portalu (plik „ga” przechowywany przez 6 miesięcy).

4. Pliki cookies nie są ujawniane ani przekazywane żadnym innym osobom, instytucjom i podmiotom trzecim.

5. Pliki cookies można w dowolnym momencie zablokować. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję blokowania plików cookies w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że wybranie tej opcji może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji portalu.

6. W przypadku niedokonania zmian w ustawieniach i dalszego korzystania z portalu, przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies w opisanych wyżej celach.

§ 5. Odpowiedzialność właściciela portalu

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i treści (teksty, zdjęcia) publikowane na portalach, w serwisach, na platformach i stronach internetowych, do których nastąpiło przekierowanie poprzez linki zamieszczone na portalu mazowszestudiaregionalne.pl.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie przez użytkownika z portalu mazowszestudiaregionalne.pl i treści na nim opublikowanych jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu korzystania z portalu internetowego mazowszestudiaregionalne.pl” i niniejszej Polityki prywatności stosowanej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

2. Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania portalu i stosowanej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Polityki prywatności można przesłać na adres: biuro@mbpr.pl