Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania

Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu to działanie na rzecz ochrony tego dziedzictwa, ale także decyzje dotyczące współczesnego korzystania z tego zasobu. Konferencja Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania zorganizowana została 20 maja 2011 roku przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.