Zamki na Mazowszu: historia, stan zachowania i wykorzystania

Marek Jakubiak

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Geneza wznoszenia zamków na ziemiach polskich sięga swymi korzeniami okresu XII-XIV wieku. Poszczególni władcy i książęta likwidowali dotychczasowe drewniano-ziemne bądź kamienne warownie, budując ceglane rezydencje ‑ zamki, które miały pełnić liczne funkcje, nie tylko obronne. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych zamków powstałych na Mazowszu z inicjatywy książęcej linii Piastów mazowieckich.