Numer 42 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 42 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Energetyka jądrowa – konieczność, a nie zagrożenie, Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020, Audyt krajobrazowy – czy jest potrzebny?, Turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek na pocztówkach w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 42 w archiwum on-line

NASZ KWARTALNIK w Bazie ERIH PLUS

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że czasopismo MAZOWSZE Studia Regionalne pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i od 2022 roku znajduje się na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Mamy nadzieję, że obecność naszego kwartalnika w ogólnodostępnym indeksie czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych przyczyni się do lepszej rozpoznawalności, zwiększy wskaźniki cytowań i będzie zachętą do publikowania na naszych łamach.

Search | ERIH PLUS | NSD (hkdir.no)

Numer 41 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że numer 41 periodyku Mazowsze Studia Regionalne jest już dostępny. W numerze m.in.:

Optymalny układ linii kolei dużych prędkości w Polsce, Wsparcie turystyki w dobie pandemii COVID-19. Przegląd wybranych działań podejmowanych przez lokalne organizacje turystyczne, Tożsamość w krajobrazach (nie tylko) kulturowych województwa mazowieckiego, Mazowsze dla Ukrainy. Raport banków żywności 15.04.2022 r.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 41 w archiwum on-line

Numer Specjalny 2022 dostępny

Zachęcamy do lektury wydania specjalnego na rok 2022 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczych, Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na Mazowszu, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego, Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne numer specjalny 2022 w archiwum on-line

Numer 40 dostępny

Zachęcamy do lektury numeru 40 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Gospodarka odpadami. Odpady medyczne, Kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim w kontkście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego, Pierwsza monograficzna wystawa o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 40 w archiwum on-line

Numer 39 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 39 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na Mazowszu, Analiza syntetycznych cech krajobrazu – tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego, „Polski Ład” – reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego, Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie w 2022 r. Powierzchnia użytkowa.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 39 w archiwum on-line

Zapraszamy do lektury numeru 38

Zachęcamy do lektury numeru 38 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Dyskusje o podziale na województwa w Drugiej Rzeczypospolitej, Gospodarka odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów – spalarnie i współspalarnie, Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19, Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 38 w archiwum on-line

Numer 37 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 37 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowienia, Wielosektorowa współpraca w kreowaniu rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego, Wybrane aspekty atrakcyjności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w miastach powiatowych subregionu siedleckiego w latach 2010–2019, Jubileusz 65 lat działalności pływalni w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 37 w archiwum on-line

Numer specjalny dostępny

Zapraszamy do lektury wydania specjalnego periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19, Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadku, Wpływ smogu na projektowanie obiektów sportowych.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr specjalny w archiwum on-line