Numer 43 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury!
Numer 43 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

  • Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowe,
  • Proekologiczne działania Wód Polskich w miastach,
  • Przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie,
  • Badanie percepcji wewnątrzmiejskiego obszaru torfowo-bagiennego na przykładzie Zakola Wawerskiego,
  • COVID-19 – czas na wnioski. Czy szczepienia są eksperymentem medycznym?

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 43 w archiwum on-line