Numer 32 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 32 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Atrakcyjność dziedzin przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś, Audyt efektywności kosztowej inwestycji w infrastrukturę drogową w powiatach województwa mazowieckiego, Kryteria i skutki uznania nieruchomości za zabytek, Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 32 w archiwum on-line

Numer 31 Mazowsze Studia Regionalne

Zachęcamy do lektury numeru 30 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Tradycja placów zabaw w Polsce i Europie, Najnowsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami – analiza prawno-ekonomiczna, Studium rozwoju mikroenergetyki w podregionie siedleckim oraz mikroelektroenergetyki w innych podregionach województwa mazowieckiego, Element szczególny w otoczeniu – poszukiwania „śladów” i inspiracji w teoretycznym projekcie koncepcji przystanku metra „Wola Park”.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 31 w archiwum on-line

Numer 30 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 30 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Val d’Europe – miasto 21 wieku, Atrakcyjność sektorów przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś, Wybrane źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, Współczesna neuroonkologia – rozwój dziedziny i możliwości terapii glejakowej w Warszawie – perspektywa neurochirurgiczna.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 30 w archiwum on-line

Numer 29 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 29 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

W kontekście 100-lecia niepodległości Polski Mazowsze i jego gospodarka: od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej Część pierwsza: Druga Rzeczpospolita, Innowacyjne rozwiązania finansowe dla inteligentnego rozwoju miast, Rodzinne ogrody działkowe w Warszawie Tradycja i współczesność, Architektura eksperymentalna w strukturach miejskich według ARCHItektonicznych teleGRAMÓW.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 29 w archiwum on-line

II miejsce na najlepszy artykuł

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt poinformować, że artykuł p. mgra inż. Zbigniewa Cieszkowskiego pt. Renewable sources of electricity in the Mazovia region, opublikowany w 26 numerze kwartalnika „MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2018 r. zajął II miejsce w konkursie im. Ludwika Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Lista Laureatów:

I miejsce: dr Anna Bucała-Hrabia  (od 2019 r. dr hab.); Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN. Zakład Badań Geośrodowiska  (Kraków) (18,5 pkt.), artykuł pt. Land use changes and their catchment-scale environmenatal impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to fre-market economics, Geographia Polonica vol. 91/2018, s. 171–196.

II miejsce: mgr inż. Zbigniew Cieszkowski specjalista w zakresie elektroenergetyki oraz zagadnień związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii, pracownik Oddziału Terenowego w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (15,5 pkt.), artykuł pt. Renewable sources of electricity in the Mazovia region, MAZOWSZE Studia Regionalne, nr 26, s. 61–87.

III miejsce: mgr Bartosz Barański; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego (10,5 pkt.).

Numer 28 dostępny

Szanowni Państwo! Zachęcamy do lektury pierwszego numeru w 2019 r. „MAZOWSZE Studia Regionalne”. W numerze m.in.:

Przekształcenia centrów małych i średnich miast – dawne a nowe znaczenie historycznych przestrzeni miejskich w wybranych ośrodkach Mazowsza, Europejska klasyfikacja NUTS i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego, Element szczególny w otoczeniu – ślady. Rotunda romańska na Wzgórzu Tumskim w Płocku, Ewolucja roli transportu rowerowego w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 28 w archiwum on-line

27 numer dostępny

Zachęcamy do lektury czwartego numeru wydanego w 2018 r. „MAZOWSZE Studia Regionalne”. W numerze m.in.:

Dynamika ludności i migracje wewnętrzne w województwie mazowieckim, Efektywność i jakość czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni, Kompleksowa ocena stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego, Stan zachowania i walory krajobrazowe przywodnych zadrzewień topolowych Kanału Żerańskiego – metodologiczne studium przypadku.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 27 w archiwum on-line

Numer 26 dostępny

Zapraszamy do lektury numeru 26 „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Tym razem prezentujemy wydanie specjalne przygotowane w całości w języku angielskim. W numerze m.in.:

Poprawa dostępności drogowej a policentryczny układ sieci osadniczej Mazowsza, Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w województwie mazowieckim, Wpływ modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 26 w archiwum on-line

Numer 25 jubileuszowy!

W tym roku mija 10 lat od wydania pierwszego periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Z tej okazji wydaliśmy specjalny numer 25 jubileuszowy zawierający artykuły poświęcone tematyce Mazowsza.

Zachęcamy do inspirującej lektury!

Jeżeli zechcieliby Państwo otrzymać egzemplarz w wersji papierowej, numer jubileuszowy będzie dostępny podczas cyklu konferencji subregionalnych organizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Harmonogram konferencji subregionalnych:

14 maja 2018 r. Radom18 maja 2018 r. Płock4 czerwca 2018 r. Siedlce8 czerwca 2018 r. Ciechanów11 czerwca 2018 r. Ostrołęka25 czerwca 2018 r. Warszawa6 lipca 2018 r. Żyrardów

Szczegóły dotyczące cyklu konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w zakładce aktualności.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 25 w archiwum on-line