Informacja

Szanowni Państwo,

Z zadowoleniem informujemy, że po ostatniej ocenie czasopism naukowych kwartalnik MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 20 punktów.
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)