Numer 46 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury!
Numer 46 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

  • Chaos pojęciowy wokół ekologii – wieloznaczność pojęć związanych z ekologią i skojarzenia z nimi,
  • Specustawy – lokalizacja inwestycji celu publicznego z pominięciem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Współpraca międzynarodowa województwa mazowieckiego. Umowy o współpracy zagranicznej. Część pierwsza,
  • Popularyzacja wiedzy o historii Mazowsza w działalności Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
  • Oblicza nekropolii – Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 46 w archiwum on-line