Numer 48 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury!
Numer 48 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

  • Dylematy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w warunkach przesilenia cywilizacyjnego,
  • Złote glony (algi-zabójcy) jako zagrożenie dla gospodarki i przyrody Polski,
  • Mazowsze – bilans 25-lecia,
  • Zmiany w rolnictwie Mazowsza w latach 2002–2020,
  • Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – trwały element w przestrzeni Warszawy. Geneza powstania.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 48 w archiwum on-line