Numer 44 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury!
Numer 44 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

  • Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej,
  • Kierunki rozbudowy portu morskiego w Elblągu,
  • Pozyskiwanie energii – technologie wodorowe. Wodór z biomasy i odpadów,
  • Rewitalizacja w polityce rozwoju województwa mazowieckiego na tle uwarunkowań krajowych i unijnych – doświadczenia i perspektywy,
  • Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł,
  • COVID-19 – czas na wnioski. Istniejące budynki a możliwość izolowania ludzi.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 44 w archiwum on-line