Numer 45 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury!
Numer 45 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

  • Rozwój społeczno-gospodarczy a racjonalność globalna – w kierunku gospodarki umiaru,
  • Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej. Część druga,
  • Przyrodnicze obszary prawnie chronione w województwie mazowieckim w latach 1999–2022,
  • Centralny Port Komunikacyjny – zasady ustalania lokalizacji,
  • Odbudowa zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – czy specustawa jest potrzebna?

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 45 w archiwum on-line