Numer 47 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury!
Numer 47 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

  • Społeczne znaczenie zieleni miejskiej podczas pandemii COVID-19. Stan badań,
  • Bezrobocie w województwie mazowieckim – dynamika zmian w latach 1999–2022,
  • Współpraca międzynarodowa województwa mazowieckiego. Realizacja polityki zagranicznej. Część druga,
  • Problemy i potencjały gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w podregionie siedleckim.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 47 w archiwum on-line