Zapraszamy do lektury nr 38

Zachęcamy do lektury numeru 38 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

  • Dyskusje o podziale na województwa w Drugiej Rzeczypospolitej
  • Gospodarka odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów – spalarnie i współspalarnie
  • Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19
  • Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 38 w archiwum on-line