27 numer dostępny

Zachęcamy do lektury czwartego numeru wydanego w 2018 r. „MAZOWSZE Studia Regionalne”. W numerze m.in.:

Dynamika ludności i migracje wewnętrzne w województwie mazowieckim, Efektywność i jakość czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni, Kompleksowa ocena stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego, Stan zachowania i walory krajobrazowe przywodnych zadrzewień topolowych Kanału Żerańskiego – metodologiczne studium przypadku.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 27 w archiwum on-line

Numer 26 dostępny

Zapraszamy do lektury numeru 26 „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Tym razem prezentujemy wydanie specjalne przygotowane w całości w języku angielskim. W numerze m.in.:

Poprawa dostępności drogowej a policentryczny układ sieci osadniczej Mazowsza, Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w województwie mazowieckim, Wpływ modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 26 w archiwum on-line

Numer 25 jubileuszowy!

W tym roku mija 10 lat od wydania pierwszego periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Z tej okazji wydaliśmy specjalny numer 25 jubileuszowy zawierający artykuły poświęcone tematyce Mazowsza.

Zachęcamy do inspirującej lektury!

Jeżeli zechcieliby Państwo otrzymać egzemplarz w wersji papierowej, numer jubileuszowy będzie dostępny podczas cyklu konferencji subregionalnych organizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Harmonogram konferencji subregionalnych:

14 maja 2018 r. Radom18 maja 2018 r. Płock4 czerwca 2018 r. Siedlce8 czerwca 2018 r. Ciechanów11 czerwca 2018 r. Ostrołęka25 czerwca 2018 r. Warszawa6 lipca 2018 r. Żyrardów

Szczegóły dotyczące cyklu konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w zakładce aktualności.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 25 w archiwum on-line

Numer 24 już dostępny!

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 24 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Rozmieszczenie i zróżnicowanie przestrzenne terenów przemysłowych w województwie mazowieckim na tle rozmieszczenia i zróżnicowania przestrzennego terenów przemysłowych w Polsce, Zmiana wizerunku miasta w świetle likwidacji hałd pohutniczych, Kreowanie sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim, Modna tradycja – projekt YouInHerit Perspektywy rozwoju tradycyjnego browarnictwa na Mazowszu.

Zachęcamy do lektury.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 24 w archiwum on-line

Zmiany w MSR

Milo nam poinformować, że 5 marca 2018r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik powołał nowych członków Rady Naukowej oraz Zespołu Redakcyjnego.

Nowym Redaktorem Naczelnym periodyku został dotychczasowy przewodniczący Rady prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski — Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowym przewodniczącym Rady Naukowej został prof. dr hab. Jacek Szlachta — Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a do Rady Naukowej dołączyła prof. dr hab. Alina Maciejewska —  Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Zastępcą Przewodniczącego Zespołu redakcyjnego została dr Elżbieta Kozubek — Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Natomiast do Zespołu dołączyli: dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska — Dziekan Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; dr Piotr Modzelewski — Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; mgr Barbara Jaworska-Księżak  jako Redaktor językowy; mgr inż. Jolanta Sawicka jako Sekretarz redakcji.

Numer 23 dostępny!

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 23 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. Zachęcamy do lektury. W numerze m.in.:

Przemiany układów ruralistycznych Mazowsza Wschodniego na przykładzie wybranych wsi powiatu siedleckiego, Wpływ nowych technologii na ryzyko utraty płynności sektora bankowego, Prawne i techniczne aspekty budowy i eksploatacji oczyszczalni indywidulanych, Od kreślenia planów miejscowych do cyfrowego modelowania miast. Dziesięć lat Koła Naukowego Gospodarki.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 23 w archiwum on-line

Życzenia Świąteczne!

W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego, wszystkim naszym Czytelnikom, a także Autorom i Recenzentom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu wspaniałych sukcesów w nadchodzącym roku.

dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak

Redaktor Naczelny „MAZOWSZE Studia Regionalne”

Numer 22 już dostępny

Szanowni Państwo! Zachęcam do lektury kolejnego numeru naszego periodyku. Jest to wydanie wyjątkowe, w całości bowiem przygotowane w języku angielskim! Mam nadzieję, że pozwoli to dotrzeć z treścią publikowanych artykułów do krajowych oraz zagranicznych odbiorców, zajmujących się szeroko rozumianą polityką publiczną oraz planowaniem przestrzennym.

Naszym celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń, a także promocja osiągnięć polskich specjalistów, zarówno naukowców jak i praktyków, na arenie międzynarodowej. Ponadto, decyzja o wydaniu numeru anglojęzycznego stanowi potwierdzenie naszej otwartości na publikowanie artykułów poruszających zagadnienia istotne nie tylko w skali Mazowsza, ale także w skali kraju i świata.

Życzę Państwu miłej i owocnej lektury. Zapraszam również do nadsyłania tekstów do publikacji. Aktualnie przyjmujemy artykuły, które zostaną wydane w 2018 roku. 

Zachęcam również do zapoznania się z naszą odświeżoną stroną internetową.

Nie tylko zadbaliśmy o nowoczesną oprawę wizualną, ale także wzbogaciliśmy ją o liczne funkcjonalności, które mamy nadzieję, ułatwią dostęp do opublikowanych materiałów oraz zwiększą komfort współpracy pomiędzy autorami i redakcją.

W imieniu Zespołu redakcyjnego

dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak

Redaktor Naczelny

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 22 w archiwum on-line

Numer 21 już dostępny. Zachęcamy do lektury!

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. Jest to już drugi numer wydany w 2017 roku, a w przygotowaniu znajdują się jeszcze dwa kolejne.

W numerze 21 tradycyjnie znajdą Państwo podział na trzy odrębne obszary tematyczne:

Część I – Analizy i Studia, Część II: Samorząd oraz część III:Varia.

W Części I zamieszczonych zostało 7 artykułów o zróżnicowanej tematyce z zakresu rozwoju regionalnego, rewitalizacji a także zagadnień  formalno – prawnych, środowiskowych oraz historycznych.  W Części II znajdą Państwo niezwykle interesuje i ważne opracowanie poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z konfliktami typu NIMBY, wynikającymi z opozycji społeczności lokalnych wobec lokalizacji w okolicy ich zamieszkania inwestycji, które są postrzegane jako uciążliwe i szkodliwe. Autorki artykułu koncentrują się zwłaszcza na zagadnieniach istotnych dla samorządów, omawiają podstawy prawne i prezentują przykłady różnych form reagowania na protesty. 

Numer 21 zamyka relacja z IV Światowego Kongresu Mobilności – World Collaborative Mobility Congres – WoCoMoCo, który odbył się jesienią 2016 roku w Warszawie.

Zachęcamy do lektury, a także zapraszamy do nadsyłania tekstów.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 21 w archiwum on-line