Numer 39 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 39 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

  • Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na Mazowszu
  • Analiza syntetycznych cech krajobrazu – tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego
  • „Polski Ład” – reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie w 2022 r. Powierzchnia użytkowa

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 39 w archiwum on-line