Numer 42 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury!
Numer 42 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

  • Energetyka jądrowa – konieczność, a nie zagrożenie,
  • Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020,
  • Audyt krajobrazowy – czy jest potrzebny?,
  • Turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek na pocztówkach w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 42 w archiwum on-line