NASZ KWARTALNIK w Bazie ERIH PLUS

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że czasopismo MAZOWSZE Studia Regionalne pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i od 2022 roku znajduje się na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
Mamy nadzieję, że obecność naszego kwartalnika w ogólnodostępnym indeksie czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych przyczyni się do lepszej rozpoznawalności, zwiększy wskaźniki cytowań i będzie zachętą do publikowania na naszych łamach.

Search | ERIH PLUS | NSD (hkdir.no)