Numer 40 dostępny

Zachęcamy do lektury numeru 40 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

  • Gospodarka odpadami. Odpady medyczne
  • Kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim w kontkście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej
  • Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego
  • Pierwsza monograficzna wystawa o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 40 w archiwum on-line