Numer 21 już dostępny. Zachęcamy do lektury!

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. Jest to już drugi numer wydany w 2017 roku, a w przygotowaniu znajdują się jeszcze dwa kolejne.

W numerze 21 tradycyjnie znajdą Państwo podział na trzy odrębne obszary tematyczne:

Część I – Analizy i Studia, Część II: Samorząd oraz część III:Varia.

W Części I zamieszczonych zostało 7 artykułów o zróżnicowanej tematyce z zakresu rozwoju regionalnego, rewitalizacji a także zagadnień  formalno – prawnych, środowiskowych oraz historycznych.  W Części II znajdą Państwo niezwykle interesuje i ważne opracowanie poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z konfliktami typu NIMBY, wynikającymi z opozycji społeczności lokalnych wobec lokalizacji w okolicy ich zamieszkania inwestycji, które są postrzegane jako uciążliwe i szkodliwe. Autorki artykułu koncentrują się zwłaszcza na zagadnieniach istotnych dla samorządów, omawiają podstawy prawne i prezentują przykłady różnych form reagowania na protesty. 

Numer 21 zamyka relacja z IV Światowego Kongresu Mobilności – World Collaborative Mobility Congres – WoCoMoCo, który odbył się jesienią 2016 roku w Warszawie.

Zachęcamy do lektury, a także zapraszamy do nadsyłania tekstów.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 21 w archiwum on-line

Numer 20 już dostępny! Sprawdź nr DOI!

Już jest dostępny numer 20, który zawiera artykuły poruszające zagadnienia z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz współczesnych problemów architektonicznych.

W numerze tym publikujemy także opracowanie poświęcone twórczości architekta-plastyka Władysława Sowickiego oraz materiały dotyczące polskich zwycięzców i laureatów międzynarodowego konkursu RegioStars 2016. Numer zamykają dwa krótkie artykuły na temat polityki rozwoju w Mołdawii oraz sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 20 w archiwum on-line

Numer 19 już dostępny

Już jest dostępny kolejny 19 numer naszego periodyku, który zawiera materiały będące efektem VII Konferencji Naukowo – Technicznej ARCHBUD 2015 – „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – pana Adama Struzika. Celem konferencji była prezentacja twórczego dorobku architektów i pracowników naukowych, a także przedstawienie osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie. W części I Analizy i Studia publikujemy także ciekawy artykuł poświęcony zasadom wdrażania idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie budynków biurowych w Niemczech. W części II Samorząd opublikowaliśmy z kolei artykuł poświęcony zagadnieniom rewitalizacji na Mazowszu. W części III Varia publikujemy studium przypadków dotyczące wykorzystania opuszczonych i zdegradowanych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce oraz wspomnienie o profesor Hance Zaniewskiej – wybitnym pedagogu i naukowcu.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 19 w archiwum on-line

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Zapraszamy do publikowania na łamach periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Aktualnie przyjmujemy teksty do numerów, które zostaną wydane w 2017 roku. Nadsyłane artykuły mogą mieć charakter naukowy lub informacyjny dotyczący własnych doświadczeń i praktyk.

Zgodnie z założonym planem wydawniczym, w najbliższych numerach szczególny nacisk pragniemy położyć na cztery, niezwykle aktualne obszary tematyczne, tj.:

rewitalizację,ochronę i kształtowanie krajobrazu,spójność terytorialną,rozwój zrównoważony.

Pragniemy, aby nasz periodyk stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń i platformą współpracy na styku różnych specjalności przy uwzględnieniu dokonań praktycznych. Niezależnie od powyższej tematyki redakcja na bieżąco przyjmuje artykuły naukowe i materiały dotyczące szeroko rozumianej polityki publicznej, planowania przestrzennego oraz praktyki pracy samorządów na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego, 20-tego już numeru, upływa z końcem listopada 2016 roku. Do kolejnych numerów materiały przyjmowane są w trybie ciągłym. Do publikacji przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych.

Zapraszamy do nasyłania artykułów na adres: artykuly@mazowszestudiaregionalne.pl

 Numer 18 już dostępny

Już jest dostępny kolejny numer naszego periodyku. Jest to pierwsze wydanie, w którym artykuły naukowe zostały oznaczone nr DOI. Zapraszamy do jego lektury! Numer 18 zawiera artykuły poświęcone trzem odrębnych obszarom tematycznym.

W części I Analizy i Studia publikujemy artykuły będące efektem III Międzynarodowej Konferencji Artystyczno-Naukowej KRAJ-ART 2015 ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU, które koncentrują się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem krajobrazu, ekspozycji obiektów w przestrzeni oraz na problemach związanych z konstruowaniem formy architektonicznej. W części II Samorząd zamieściliśmy opracowania poświęcone projektowaniu zintegrowanemu na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Centralnej oraz artykuły przybliżające szeroko rozumiane problemy barier rozwojowych. W części III Varia publikujemy odmienny tematycznie artykuł naukowy poświęcony wpływowi Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na rozwój polskiego rolnictwa. Zapraszamy Państwa do lektury.

Periodyk „MAZOWSZE Studia Regionalny dostępny jest w sieci bibliotek pedagogicznych na Mazowszu, bibliotekach wybranych ośrodków naukowo-badawczych, bibliotekach wszystkich szkół wyższych w województwie mazowieckim oraz w bibliotekach wszystkich wyższych szkół państwowych na terenie całego kraju. Elektroniczne wersje artykułów dostępne są naszej stronie w zakładce NUMERY ARCHIWALNE oraz w bazach Bazhum i CESJH.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 18 w archiwum on-line

 Nr DOI

Miło jest nam poinformować Czytelników, że wydawca naszego periodyku – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – przystąpił do międzynarodowego stowarzyszenia wydawców CrossRef – Publishers International Linking Association Inc. (PILA) – i otrzymał nr DOI dla wydawnictwa: 10.21858.

Dzięki przynależności do CrossRef będziemy mogli oznaczać wszystkie artykuły naukowe publikowane na naszych łamach numerem DOI. Już wkrótce ukaże się nr 18. naszego periodyku, w którym każdy artykuł będzie miał przypisany swój unikalny numer DOI. Planujemy też w przyszłości przypisać nr DOI do wszystkich opublikowanych dotychczas w „MAZOWSZE Studia Regionalne” artykułów naukowych. Wszystkich chętnych zapraszamy do nadsyłania artykułów do naszej redakcji na adres artykuły@mazowszestudiaregionalne.pl oraz do zapoznania się z harmonogramem najbliższych wydań.

Nowy Redaktor naczelny

Miło nam jest poinformować, że od dnia 21 stycznia 2016 roku „MAZOWSZE Studia Regionalne” ma nowego Redaktora naczelnego. Została nim pani dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak, która pełni funkcję Kierownika Zespołu Planowania w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Rada redakcyjna w nowym składzie

W 2016 roku skład Rady redakcyjnej powiększył się o nowych naukowców reprezentujących świat nauki, zarówno z terenu województwa mazowieckiego, jak i województwa łódzkiego. W kwietniu do grona Rady redakcyjnej dołączyli:

pani prof. Aleksandra Nowakowska z Uniwersytetu Łódzkiego, pani prof. Barbara Szulczewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr. hab. nt. Artur Zaguła z Politechniki Łódzkiej.

W czerwcu szeregi Rady zasilił zaś pan prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. W najbliższym czasie planujemy zaprosić do Rady redakcyjnej naukowców z Francji i Szkocji.

W 2016 roku został też powiększony Zespół redakcyjny, do którego grona dołączyli: pan mgr inż. arch. Piotr Brzeski – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, pani dr Elżbieta Kozubek z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, pan dr arch. Tomasz Sławiński z Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz pan dr Marcin Wajda ze Szkoły Głównej Handlowej.

Nowa siedziba redakcji

Szanowni Państwo, od dnia 26 października 2015 r. redakcja periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w nowej siedzibie przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Zmianie uległ także adres wydawcy.

Nowy adres: ul. Nowy Zjazd 100–301 Warszawa(V piętro w budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.)