Numer 18 już dostępny

Już jest dostępny kolejny numer naszego periodyku. Jest to pierwsze wydanie, w którym artykuły naukowe zostały oznaczone nr DOI. Zapraszamy do jego lektury! Numer 18 zawiera artykuły poświęcone trzem odrębnych obszarom tematycznym.

W części I Analizy i Studia publikujemy artykuły będące efektem III Międzynarodowej Konferencji Artystyczno-Naukowej KRAJ-ART 2015 ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU, które koncentrują się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem krajobrazu, ekspozycji obiektów w przestrzeni oraz na problemach związanych z konstruowaniem formy architektonicznej. W części II Samorząd zamieściliśmy opracowania poświęcone projektowaniu zintegrowanemu na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Centralnej oraz artykuły przybliżające szeroko rozumiane problemy barier rozwojowych. W części III Varia publikujemy odmienny tematycznie artykuł naukowy poświęcony wpływowi Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na rozwój polskiego rolnictwa. Zapraszamy Państwa do lektury.

Periodyk „MAZOWSZE Studia Regionalny dostępny jest w sieci bibliotek pedagogicznych na Mazowszu, bibliotekach wybranych ośrodków naukowo-badawczych, bibliotekach wszystkich szkół wyższych w województwie mazowieckim oraz w bibliotekach wszystkich wyższych szkół państwowych na terenie całego kraju. Elektroniczne wersje artykułów dostępne są naszej stronie w zakładce NUMERY ARCHIWALNE oraz w bazach Bazhum i CESJH.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 18 w archiwum on-line

 Nr DOI

Miło jest nam poinformować Czytelników, że wydawca naszego periodyku – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – przystąpił do międzynarodowego stowarzyszenia wydawców CrossRef – Publishers International Linking Association Inc. (PILA) – i otrzymał nr DOI dla wydawnictwa: 10.21858.

Dzięki przynależności do CrossRef będziemy mogli oznaczać wszystkie artykuły naukowe publikowane na naszych łamach numerem DOI. Już wkrótce ukaże się nr 18. naszego periodyku, w którym każdy artykuł będzie miał przypisany swój unikalny numer DOI. Planujemy też w przyszłości przypisać nr DOI do wszystkich opublikowanych dotychczas w „MAZOWSZE Studia Regionalne” artykułów naukowych. Wszystkich chętnych zapraszamy do nadsyłania artykułów do naszej redakcji na adres artykuły@mazowszestudiaregionalne.pl oraz do zapoznania się z harmonogramem najbliższych wydań.

Nowy Redaktor naczelny

Miło nam jest poinformować, że od dnia 21 stycznia 2016 roku „MAZOWSZE Studia Regionalne” ma nowego Redaktora naczelnego. Została nim pani dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak, która pełni funkcję Kierownika Zespołu Planowania w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Rada redakcyjna w nowym składzie

W 2016 roku skład Rady redakcyjnej powiększył się o nowych naukowców reprezentujących świat nauki, zarówno z terenu województwa mazowieckiego, jak i województwa łódzkiego. W kwietniu do grona Rady redakcyjnej dołączyli:

pani prof. Aleksandra Nowakowska z Uniwersytetu Łódzkiego, pani prof. Barbara Szulczewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr. hab. nt. Artur Zaguła z Politechniki Łódzkiej.

W czerwcu szeregi Rady zasilił zaś pan prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. W najbliższym czasie planujemy zaprosić do Rady redakcyjnej naukowców z Francji i Szkocji.

W 2016 roku został też powiększony Zespół redakcyjny, do którego grona dołączyli: pan mgr inż. arch. Piotr Brzeski – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, pani dr Elżbieta Kozubek z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, pan dr arch. Tomasz Sławiński z Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz pan dr Marcin Wajda ze Szkoły Głównej Handlowej.

Nowa siedziba redakcji

Szanowni Państwo, od dnia 26 października 2015 r. redakcja periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w nowej siedzibie przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Zmianie uległ także adres wydawcy.

Nowy adres: ul. Nowy Zjazd 100–301 Warszawa(V piętro w budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.)

Indeksacja w bazie CEJSH

Już niedługo angielskojęzyczne abstrakty artykułów publikowanych na łamach MAZOWSZE Studia Regionalne znajdą się w międzynarodowej bazie The Central European Journal of Social Scienses and Humanites. Indeksacja w CEJSH przyczyni się do zwiększenia popularności naszego pisma w kraju i za granicą. Dzięki indeksacji w bazie zagraniczni badacze będą mogli poznać dorobek naukowców z Polski, a szczególnie tych afiliowanych przy mazowieckich jednostkach naukowo-badawczych.

MSR obecny na konferencji projektu TRM

13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie zorganizowano konferencję pt.: „Razem dla Mazowsza” podsumowującą projekt Trendy Rozwojowe Mazowsza (konferencja TRM).

W wydarzeniu tym uczestniczyli także członkowie redakcji MAZOWSZE Studia Regionalne a sam periodyk był dystrybuowany bezpłatnie wśród pozostałych gości.

Dotychczas na łamach naszego pisma ukazało się kilkanaście artykułów opracowanych na podstawie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu TRM. Warto też przypomnieć, że w nr 3/2009 publikowaliśmy część wystąpień z międzynarodowej konferencji projektu pt. „Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza”.

Natomiast w nr 8/2011 zamieściliśmy obszerną relację wraz z dyskusją i fotoreportażem z konferencji pt.: „Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza”. Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza był sponsorem nr 3/2009, 8/2011, 10/2012 i 11/2012 naszego periodyku.

Więcej informacji na temat konferencji pt.: „Razem dla Mazowsza” znajdą Państwo na stronie Trendy Rozwojowe Mazowsza

Na zdjęciu m.in. dr Mirosław Grochowski – członek Komitetu redakcyjnego MAZOWSZE Studia Regionalne.

Goście konferencji z zainteresowaniem zapoznają się z archiwalnymi numerami MAZOWSZE Studia Regionalne.