Numer 19 już dostępny

Już jest dostępny kolejny 19 numer naszego periodyku, który zawiera materiały będące efektem VII Konferencji Naukowo – Technicznej ARCHBUD 2015 – „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – pana Adama Struzika. Celem konferencji była prezentacja twórczego dorobku architektów i pracowników naukowych, a także przedstawienie osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie. W części I Analizy i Studia publikujemy także ciekawy artykuł poświęcony zasadom wdrażania idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie budynków biurowych w Niemczech. W części II Samorząd opublikowaliśmy z kolei artykuł poświęcony zagadnieniom rewitalizacji na Mazowszu. W części III Varia publikujemy studium przypadków dotyczące wykorzystania opuszczonych i zdegradowanych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce oraz wspomnienie o profesor Hance Zaniewskiej – wybitnym pedagogu i naukowcu.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 19 w archiwum on-line