Numer 20 już dostępny! Sprawdź nr DOI!

Już jest dostępny numer 20, który zawiera artykuły poruszające zagadnienia z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz współczesnych problemów architektonicznych.

W numerze tym publikujemy także opracowanie poświęcone twórczości architekta-plastyka Władysława Sowickiego oraz materiały dotyczące polskich zwycięzców i laureatów międzynarodowego konkursu RegioStars 2016. Numer zamykają dwa krótkie artykuły na temat polityki rozwoju w Mołdawii oraz sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 20 w archiwum on-line