Rada redakcyjna w nowym składzie

W 2016 roku skład Rady redakcyjnej powiększył się o nowych naukowców reprezentujących świat nauki, zarówno z terenu województwa mazowieckiego, jak i województwa łódzkiego. W kwietniu do grona Rady redakcyjnej dołączyli:

pani prof. Aleksandra Nowakowska z Uniwersytetu Łódzkiego, pani prof. Barbara Szulczewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr. hab. nt. Artur Zaguła z Politechniki Łódzkiej.

W czerwcu szeregi Rady zasilił zaś pan prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. W najbliższym czasie planujemy zaprosić do Rady redakcyjnej naukowców z Francji i Szkocji.

W 2016 roku został też powiększony Zespół redakcyjny, do którego grona dołączyli: pan mgr inż. arch. Piotr Brzeski – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, pani dr Elżbieta Kozubek z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, pan dr arch. Tomasz Sławiński z Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz pan dr Marcin Wajda ze Szkoły Głównej Handlowej.