Numer 21 już dostępny. Zachęcamy do lektury!

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. Jest to już drugi numer wydany w 2017 roku, a w przygotowaniu znajdują się jeszcze dwa kolejne.

W numerze 21 tradycyjnie znajdą Państwo podział na trzy odrębne obszary tematyczne:

Część I – Analizy i Studia, Część II: Samorząd oraz część III:Varia.

W Części I zamieszczonych zostało 7 artykułów o zróżnicowanej tematyce z zakresu rozwoju regionalnego, rewitalizacji a także zagadnień  formalno – prawnych, środowiskowych oraz historycznych.  W Części II znajdą Państwo niezwykle interesuje i ważne opracowanie poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z konfliktami typu NIMBY, wynikającymi z opozycji społeczności lokalnych wobec lokalizacji w okolicy ich zamieszkania inwestycji, które są postrzegane jako uciążliwe i szkodliwe. Autorki artykułu koncentrują się zwłaszcza na zagadnieniach istotnych dla samorządów, omawiają podstawy prawne i prezentują przykłady różnych form reagowania na protesty. 

Numer 21 zamyka relacja z IV Światowego Kongresu Mobilności – World Collaborative Mobility Congres – WoCoMoCo, który odbył się jesienią 2016 roku w Warszawie.

Zachęcamy do lektury, a także zapraszamy do nadsyłania tekstów.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 21 w archiwum on-line