Numer 18 już dostępny

Już jest dostępny kolejny numer naszego periodyku. Jest to pierwsze wydanie, w którym artykuły naukowe zostały oznaczone nr DOI. Zapraszamy do jego lektury! Numer 18 zawiera artykuły poświęcone trzem odrębnych obszarom tematycznym.

W części I Analizy i Studia publikujemy artykuły będące efektem III Międzynarodowej Konferencji Artystyczno-Naukowej KRAJ-ART 2015 ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU, które koncentrują się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem krajobrazu, ekspozycji obiektów w przestrzeni oraz na problemach związanych z konstruowaniem formy architektonicznej. W części II Samorząd zamieściliśmy opracowania poświęcone projektowaniu zintegrowanemu na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Centralnej oraz artykuły przybliżające szeroko rozumiane problemy barier rozwojowych. W części III Varia publikujemy odmienny tematycznie artykuł naukowy poświęcony wpływowi Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na rozwój polskiego rolnictwa. Zapraszamy Państwa do lektury.

Periodyk „MAZOWSZE Studia Regionalny dostępny jest w sieci bibliotek pedagogicznych na Mazowszu, bibliotekach wybranych ośrodków naukowo-badawczych, bibliotekach wszystkich szkół wyższych w województwie mazowieckim oraz w bibliotekach wszystkich wyższych szkół państwowych na terenie całego kraju. Elektroniczne wersje artykułów dostępne są naszej stronie w zakładce NUMERY ARCHIWALNE oraz w bazach Bazhum i CESJH.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 18 w archiwum on-line