Lotnictwo sanitarne i drogowa dostępność komunikacyjna do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckim

Piotr Siłka, Marcin Stępniak,

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie drogowej dostępności transportowej do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckim. Z punktu widzenia społeczności lokalnych najistotniejszą rolą, jaką pełnią tego rodzaju lotniska, jest ich wykorzystanie dla potrzeb lotów sanitarnych. Są to usługi transportu wykonywane pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej.

Lotnictwo sanitarne i drogowa dostępność komunikacyjna do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckimPobierz

Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza

Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Optymalizacja lokalizacji usług transportowych wiąże się nieodłącznie z uwarunkowaniami popytowymi. Wynika to z założenia, że aby transport był efektywny, musi w jak najlepszy sposób dopasowywać się do istniejących generatorów ruchu,w tym zwłaszcza do sieci osadniczej.

Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie MazowszaPobierz

Województwo mazowieckie na mapie inwestycyjnej Polski

Hanna Godlewska-Majkowska

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W dobie globalizacji oraz narastających międzynarodowych przepływów kapitału finansowego i rzeczowego, coraz większego znaczenia nabiera pomiar atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Inwestorzy, chcąc dokonać inwestycji, pragnąuwzględnić wpływ czynnika przestrzennego na rachunek zysków i strat konkretnego projektu.

Województwo mazowieckie na mapie inwestycyjnej PolskiPobierz

Znaczenie administracji publicznej i partnerów społecznych we wdrażaniu Nowej Strategii Lizbońskiej

Joachim Osiński

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przyjęta w 2000 roku i w założeniu konsekwentnie wprowadzana w życie Strategia Lizbońska miała doprowadzić do przebudowy Unii Europejskiej w „najbardziej konkurencyjną, oparta na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do utrzymywania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracyoraz zachowania spójności społecznej”.

Znaczenie administracji publicznej i partnerów społecznych we wdrażaniu Nowej Strategii LizbońskiejPobierz

Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego

Adam Struzik

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zarządzanie regionalne jest domeną działania organów samorządu województwa, a zwłaszcza zarządu. Spośród wielu aspektów zarządzania regionalnego szczególną uwagę należy skierować na działania związane z programowaniem rozwoju, które stanowią istotny czynnik polityki rozwoju.

Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnegoPobierz