Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim

Elżbieta Anuszewska

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz krajowej polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich odzysk lub unieszkodliwianie.