Rola samorządów w polityce regionalnej

Danuta Hübner

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Rolę jednostek samorządu terytorialnego w polityce spójności Unii Europejskiej należy niewątpliwie oceniać w oparciu o zasady zarządzania oraz wdrażania funduszy strukturalnych, nałożonych na państwa członkowskie przez unijne rozporządzenia. Jednakże dyskusję tę należy umiejscowić w szerszym kontekście roli, jaką regiony Europy odgrywają w tej polityce.

Danuta Hübner, Rola samorządów w polityce regionalnejPobierz

Trendy rozwojowe Mazowsza – projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Prowadzenie efektywnej polityki rozwoju regionu wymaga zidentyfikowania występujących problemów, wyznaczenia celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. Wspomniane działania nie przyniosą zamierzonych korzyści, jeśli zarządzający rozwojem nie będą w stanie przewidzieć zmian zachodzących w społeczno-ekonomicznej rzeczywistości regionu.

Trendy rozwojowe Mazowsza – projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.4Pobierz

Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy

Hanna Godowska i Mirosław Krusiewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Działania na rzecz edukacji publicznej otwierają listę podstawowych zadań nałożonych przez ustawodawcę na samorządy województw. Ostatecznym celem tych działań jest podniesienie oświaty w regionie na jakościowo wyższy poziom, co wyraża się również przez udział samorządów w kreowaniu polityki oświatowej. Jednym z jej istotnych elementów stał się Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy, przyjęty uchwałą nr 2309/89/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 roku.

Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczyPobierz

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Mazowszu

Katarzyna Kowalczuk i Paweł Szcześniak

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Promowanie odnawialnych źródeł energii traktowane jest jako jeden z elementów polityki rozwoju województwa mazowieckiego, głównie z uwagi na potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na MazowszuPobierz

Bariery i szanse w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie gmin w ramach programu SURDAR1. Analizą objęto problemy społeczne i ekonomiczne, które są ważne dla polskich gmin, jak również określono czynniki stymulujące rozwój.

Bariery i szanse w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskichPobierz