Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Mazowszu

Katarzyna Kowalczuk i Paweł Szcześniak

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Promowanie odnawialnych źródeł energii traktowane jest jako jeden z elementów polityki rozwoju województwa mazowieckiego, głównie z uwagi na potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.