Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza

Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Optymalizacja lokalizacji usług transportowych wiąże się nieodłącznie z uwarunkowaniami popytowymi. Wynika to z założenia, że aby transport był efektywny, musi w jak najlepszy sposób dopasowywać się do istniejących generatorów ruchu,
w tym zwłaszcza do sieci osadniczej.