Województwo mazowieckie na mapie inwestycyjnej Polski

Hanna Godlewska-Majkowska

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W dobie globalizacji oraz narastających międzynarodowych przepływów kapitału finansowego i rzeczowego, coraz większego znaczenia nabiera pomiar atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Inwestorzy, chcąc dokonać inwestycji, pragną
uwzględnić wpływ czynnika przestrzennego na rachunek zysków i strat konkretnego projektu.