Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł, 4–7 luty 2023, Warszawa

Adam Kapler

DOI: 10.21858/msr.se.2023.05

Nr woluminu: SE 2023

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Mokradła były osuszane przez tysiąclecia. Od ponad wieku wiele z nich chroni się jednak jako rezerwaty, parki narodowe i/lub tereny Natura 2000. Większość bagien Polski uległa jednak degradacji, toteż warto pomyśleć o ich odtworzeniu. Jest to problem szalenie trudny do rozwiązania, szczególnie w dobie wojny w Ukrainie, rosnącej polaryzacji społecznej wokół NRL [2022], kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej oraz klęski ekologicznej w Odrze. Dlatego Światowy Dzień Mokradeł 2023, obchodzony corocznie z inicjatywy Centrum Ochrony Mokradeł, w rocznicę podpisania Konwencji z Ramsar, miał w tym roku szczególnie rozbudowany program. Prócz wygłaszanych corocznie debat, wykładów otwartych, prezentacji posterów i wycieczek terenowych w lutym 2023 r. zorganizowano dodatkowo: ściśle naukową, parodniową konferencję o ochronie obszarów wodno-błotnych, dwie wycieczki terenowe tudzież szereg warsztatów dla praktyków.

MSR_se_2023_05_KaplerPobierz

Tożsamość w krajobrazach nie tylko kulturowych województwa mazowieckiego

Ewa Baranowska, Marta Pankowska, Agnieszka Dobrosielska

DOI: 10.21858/msr.se.2023.04

Nr woluminu: SE 2023

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono obszary wyróżniające się lokalną tradycją oraz kultywowaniem obrzędów i zwyczajów na terenie województwa mazowieckiego, jak również wskazano rolę społeczeństwa w kształtowaniu i zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto wykonano ocenę stanu zachowania lub wykształcenia cech syntetycznych krajobrazu gmin, tj. tradycji, tożsamości i swojskości, zgodnie z metodyką rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

MSR_se_2023_04_Baranowska_Pankowska_DobrosielskaPobierz

Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej. Część pierwsza

Marek Serafin

DOI: 10.21858/msr.se.2023.02

Nr woluminu: SE 2023

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Okres postpandemiczny jest szczególnie ważny dla europejskiego rynku lotniczego. Możemy obserwować nowe trendy zmian, które będą go kształtowały przez kolejnych wiele lat. Widzimy już wyraźnie, że region Europy Środkowej ma swoją specyfikę, odróżniającą go od Europy Zachodniej. W przypadku naszego kraju analizowanie sytuacji i prognozowanie przyszłości jest szczególnie ważne, gdyż podejmowane są obecnie decyzje dotyczące ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. Struktura liczby oferowanych przez rozkładowe linie lotnicze foteli oraz zmiany w niej zachodzące są bardzo dobrymi indykatorami strategii przewoźników lotniczych, najważniejszych uczestników gry rynkowej.

MSR_se_2023_02_Serafin_1Pobierz

Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowe

Tomasz Wardak

DOI: 10.21858/msr.se.2023.01

Nr woluminu: SE 2023

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ekspansja linii niskokosztowych w ostatnich kilku dekadach znacząco wpłynęła na wymogi i kierunki rozwoju infrastruktury lotniczej, otwierając szanse rozwoju dla wielu lotnisk regionalnych i byłych lotnisk wojskowych. W drugiej fazie rozwoju linie niskokosztowe zwiększyły swoją obecność w głównych lotniskach. Model działania tanich linii ewoluuje, podobnie jak modele linii tradycyjnych i czarterowych.Za tymi zmianami podąża rozwój i zmiany w infrastrukturze lotniskowej. Modelowa infrastruktura przystosowana do obsługi linii niskokosztowych jest nakierowana na zmniejszenie kosztu i obsługi linii lotniczych oraz przyspieszenie czasu obsługi samolotów – jest zatem mniejsza i prostsza, pozbawiona niektórych elementów, np. rękawów w terminalach. Podobnie czas i komfort dojazdu do centrum aglomeracji nie jest tak istotny, jak w przypadku lotnisk obsługujących tradycyjne linie.

MSR_se_2023_01_WardakPobierz

Notatka z ogólnopolskiej konferencji „Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”, która odbyła się w dniach 19–20 października 2023 r. w Gdańsku

Ewa Baranowska, Marta Pankowska

DOI: 10.21858/msr.47.07

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawiciele MBPR w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku w październiku 2023 r. uczestniczyli w konferencji pn. „Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji” zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Udział w konferencji miał na celu poszerzenie wiedzy na temat doświadczeń samorządów lokalnych, środowiska naukowego i stowarzyszeń w zakresie potrzeb ochrony i zrównoważonego kształtowania krajobrazu. Podczas wydarzenia podejmowano tematy dotyczące, m.in. ładu przestrzennego, presji inwestycyjnej i chaosu wizualnego wpływającego na przestrzeń, jak również podejścia partycypacyjnego angażującego lokalne społeczności oraz edukacji krajobrazowej. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona krajobrazom priorytetowym wyznaczonym w ramach audytu krajobrazowego województwa pomorskiego.

MSR_47_07_Baranowska_PankowskaPobierz

Informacja na temat konferencji ARCHBUD 2023 i KRAJart 2023

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Bogdan Gorczyca

DOI: 10.21858/msr.47.06

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, jedna z czołowych uczelni artystyczno-technicznych w Polsce, od kilkunastu lat organizuje w Zakopanem konferencje poświęcone zagadnieniom z obszaru sztuki, architektury wnętrz i krajobrazu, a także architektury i budownictwa. W tym roku, w dniach 20–23 września, odbyły się w tym samym terminie dwie konferencje: VI Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2023 i X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2023.Konferencje odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

MSR_47_06_Leszczynska-Domanska_GorczycaPobierz

Województwo mazowieckie partnerem w projekcie PLUS Change

Maciej Sulmicki, Tomasz Wardak

DOI: 10.21858/msr.47.05

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od połowy 2023 r. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, reprezentujące Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest uczestnikiem nowego projektu finansowanego w ramach programu Horyzont Europa – inicjatywy badawczej Unii Europejskiej. Nazwę projektu – PLUS Change – można rozwinąć jako „Strategie planowania przestrzennego – osiąganie celów dotyczących bioróżnorodności, klimatu i społeczeństwa w zmieniającym się świecie” (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world). W ramach projektu 23 instytucje z 14 krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii będą przez 4 lata współpracować w celu wypracowania strategii transformacyjnych i procesów decyzyjnych w celu optymalnego użytkowania gruntów z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Udział instytucji naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, we współpracy z interesariuszami lokalnymi, powinien pozwolić na zapewnienie zarówno podbudowy analityczno-teoretycznej, jak też możliwości wdrożenia wyników badań w praktyce.

MSR_47_05_Sulmicki_WardakPobierz