Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy

Hanna Godowska i Mirosław Krusiewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Działania na rzecz edukacji publicznej otwierają listę podstawowych zadań nałożonych przez ustawodawcę na samorządy województw. Ostatecznym celem tych działań jest podniesienie oświaty w regionie na jakościowo wyższy poziom, co wyraża się również przez udział samorządów w kreowaniu polityki oświatowej. Jednym z jej istotnych elementów stał się Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy, przyjęty uchwałą nr 2309/89/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 roku.