Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych

Mirosław Grochowski

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Metropolizacja procesów rozwoju jest nowym i trudnym wyzwaniem dla samorządów miast i obszarów metropolitalnych. Rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce przebiega w sposób spontaniczny i chaotyczny, czego skutkiem są konflikty funkcjonalno-przestrzenne i brak ładu przestrzennego. Brak jest regulacji prawnych, dotyczących planowania i zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych.