Pomiar jakości i efektywności w urzędach administracji samorządowej

Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Pomiar skuteczności i efektywności w samorządzie lokalnym ma doniosłe znaczenie. Wynika to z wielości celów stawianych przed władzami samorządowymi. Współczesne podejście w zachodnich demokracjach zakłada, że obywatele odgrywają główną rolę w funkcjonowaniu administracji publicznej. Spełnianie oczekiwań społeczności lokalnych staje się najważniejszym celem samorządu lokalnego.