Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł zawiera opis i wyniki prac badawczych, prowadzonych między innymi w ramach Projektu Badawczego nr N5120163/1761. Celem badań było znalezienie rozwiązania dla stosowania instalacji do podwyższania temperatury nawierzchni drogowych i mostowych w zimie i jej obniżania w lecie w warunkach Polski.