Trendy rozwojowe Mazowsza – projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 1

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Prowadzenie efektywnej polityki rozwoju regionu wymaga zidentyfikowania występujących problemów, wyznaczenia celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. Wspomniane działania nie przyniosą zamierzonych korzyści, jeśli zarządzający rozwojem nie będą w stanie przewidzieć zmian zachodzących w społeczno-ekonomicznej rzeczywistości regionu.