Kurpiowszczyzna – dominujące zmiany w krajobrazie pod wpływem czynników społeczno–ekonomicznych w okresie transformacji ustrojowej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.40.03

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych regionów etnograficznych, z ośrodkiem oryginalnej, świetnie zachowanej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów. Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na przestrzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu środowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które dały obraz współczesny.

Agnieszka Starzyk, Kurpiowszczyzna – dominujące zmiany w krajobrazie pod wpływem czynników społeczno–ekonomicznych w okresie trasformacji ustrojowejPobierz

Kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej

Beata Wereda, Elżbieta Polak

DOI: 10.21858/msr.40.02

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono problematykę zaopatrzenia województwa mazowieckiego w energię i paliwa, w tym systemy energetyczne funkcjonujące w regionie, a także przeanalizowano zmiany, które zaszły w przedmiotowym sektorze w latach 2010–2020 (w przypadku braku danych przyjęto krótsze okresy) oraz zamierzenia rozwojowe, określone w planach przedsiębiorstw energetycznych i tzw. specustawach energetycznych: ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (specustawie gazowej), ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (specustawie przesyłowej) oraz ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (specustawie naftowej).

Beata Wereda, Elżbieta Polak, Kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim w kontkście polityki klimatyczno-energetycznej Unii EuropejskiejPobierz

Gospodarka odpadami. Odpady medyczne

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski

DOI: 10.21858/msr.40.01

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest kolejnym z serii artykułów poświęconych gospodarce odpadami autorstwa A. Wieczorek i M. Siekierskiego. Przyczynkiem do jego napisania stała się pandemia COVID-19. Autorzy zwracają uwagę na jedną z jej licznych negatywnych konsekwencji, o której jak do tej pory się nie mówi – zwiększenie ilość odpadów, w tym odpadów medycznych, w stosunku do stanu z 2019 r.

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski, Gospodarka odpadami. Odpady medycznePobierz

EkoMisja – Nie marnuję!

Dorota Jezierska

DOI: 10.21858/msr.39.07

Nr woluminu: 39

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Badacze alarmują, że stan środowiska pogarsza się z roku na rok. Z badania instytutu KANTAR na potrzeby Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że 34% Polaków przyznaje, że zdarzyło się im wyrzucić żywność. To dość wysoki odsetek. Badani Polacy wśród najczęściej wyrzucanych produktów wskazują kolejno: pieczywo, wędliny, warzywa, owoce oraz nabiał. Najczęstszą przyczyną marnowania żywności jest przegapienie terminu przydatności do spożycia.

Dorota Jezierska, EkoMisja – Nie marnuję!Pobierz

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie w 2022 r. Powierzchnia użytkowa

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski

DOI: 10.21858/msr.39.06

Nr woluminu: 39

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest kolejnym z cyklu artykułów dotyczących gospodarki odpadami i trzecim odnoszącym się do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą mieszkańcy Warszawy. Od 2020 r. te opłaty zmieniły się po raz trzeci. Każda zmiana jest de facto ich podwyżką oraz dyskryminuje jakąś dużą grupę naszego społeczeństwa.

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski, Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie w 2022 r. Powierzchnia użytkowaPobierz

Polski Ład – reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.39.05

Nr woluminu: 39

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł dotyczy zaprezentowanego przez Rząd w maju 2021 r. dokumentu pt. „Polski Ład” oraz dokumentów pt. „Założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego”, w których zaproponowano zmiany w systemie planowania i gospodarowania przestrzenią, takie jak wprowadzenie planów ogólnych, planów zabudowy, zintegrowanych projektów inwestycyjnych oraz katalogu standardów urbanistycznych.

Anna Wieczorek, „Polski Ład” – reforma planowania i zagospodarowania przestrzennegoPobierz

Kurpiowszczyzna – dominujące zmiany w krajobrazie pod wpływem czynników społeczno-ekonomicznych w okresie 45-lecia powojennego Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.39.04

Nr woluminu: 39

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych regionów etnograficznych, z ośrodkiem oryginalnej, świetnie zachowanej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów. Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na przestrzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu środowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które dały obraz współczesny.

Agnieszka Starzyk, Kurpiowszczyzna – dominujące zmiany w krajobrazie pod wpływem czynników społeczno-ekonomicznych w okresie 45-lecia powojennego Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii EuropejskPobierz

Taton, Val d’Europe – miasto XXI wieku

Elżbieta Muszyńska, Elżbieta Tomaszewska

DOI: 10.21858/msr.39.03

Nr woluminu: 39

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Val d’Europe to nowe miasto powstałe w regionie paryskim, w wyniku partnerstwa publiczno-prywatnego, zawartego pomiędzy Państwem Francuskim a Euro Disney Associées w 1987 r. Miasto przewidziane docelowo na 60 000 mieszkańców, liczące aktualnie 35 000 mieszkańców, jest usytuowane jako ostatnie w czterdziestokilometrowym paśmie miasta liniowego Marne-la-Vallée, będącego satelitą Paryża. Miasto powstało jako zaplecze największego w Europie kompleksu turystycznego Euro Disney przyjmującego rocznie 15 000 000 gości, ale stopniowo stało się samowystarczalnym, wielofunkcyjnym organizmem.

Elżbieta Muszyńska, Elżbieta Tomaszewska-Taton, Val d’Europe – miasto XXI wiekuPobierz

Analiza syntetycznych cech krajobrazu – tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego

Alina Maciejewska, Łukasz Kuzak

DOI: 10.21858/msr.39.02

Nr woluminu: 39

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu było przedstawienie wyników badania ankietowego dotyczącego rozpoznania i oceny syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości, przeprowadzonego na obszarze województwa mazowieckiego. Celem badania była identyfikacja obszarów wyróżniających się lokalną i regionalną tradycją, kultywowaniem obrzędów i zwyczajów, występowaniem przywiązania ludności do miejsca, czy szczególnymi i charakterystycznymi cechami składników materialnych, będących detalami przestrzeni dla badanych jednostek administracyjnych, a także pozyskanie informacji na temat materialnych, jak i niematerialnych dowodów tradycji.

Alina Maciejewska, Łukasz Kuzak, Analiza syntetycznych cech krajobrazu – tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiegoPobierz