Pierwsza wystawa monograficzna o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Marzena Jaworska

DOI: 10.21858/msr.se.2022.05

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Stanisława Walasiewicz (1911-1980), czyli Stella Walsh, jak ją znano w Stanach Zjednoczonych, była jedną z największych gwiazd kobiecego sportu torowego na świecie w okresie międzywojennym. Była jednoboistką, zdolną do rywalizacji w pojedynkę podejmując reprezentacje narodowe więcej niż jednego kraju.

Marzena Jaworska, The first monographic exhibition about Stanisława Walasiewicz at the Museum of Sports and Tourism in WarsawPobierz

Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.se.2022.04

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kilkadziesiąt samorządów – rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich podjęło uchwały i deklaracje przeciwko ideologii LGBT. Autorzy tych dokumentów podkreślali wolę ochrony rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obrony systemu edukacji przed propagandą/ideologią LGBT.

Anna Wieczorek, Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”Pobierz

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)

Dariusz Gotlib

DOI: 10.21858/msr.40.07

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W grudniu 2018 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)”. Obecnie stworzone Centrum rozpoczyna zaplanowaną działalność. Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17 z Działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Dariusz Gotlib, Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)Pobierz

Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.se.2022.03

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W społeczeństwie obywatelskim samorząd jako forma organizacji społecznej zajmuje jedną z centralnych pozycji. Warunkiem realizacji misji rozwojowej samorządu jest udział obywateli i ich współodpowiedzialność za kształt lokalnego życia społecznego.

Małgorzata Dąbrowska, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiegoPobierz

Pierwsza monograficzna wystawa o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Marzena Jaworska

DOI: 10.21858/msr.40.06

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Stanisława Walasiewicz (1911–1980), w Ameryce znana jako Stella Walsh, należała do największych gwiazd kobiecej lekkoatletyki na świecie w okresie międzywojennym. Była kobietą-teamem, zdolną w pojedynkę niemal wygrywać z reprezentacjami niejednego kraju. Od pierwszego startu na ziemi polskiej zdobyła serca kibiców, wykazując klasę przewyższającą wszystko, co dotychczas można było oglądać w Polsce w biegach krótkich, skokach, a nawet w rzutach. Chociaż od dziecka mieszkała w dalekim Cleveland w stanie Ohio, to przez całe życie reprezentowała barwy polskie, przysparzając swojej ojczyźnie wiele splendoru.

Marzena Jaworska, Pierwsza monograficzna wystawa o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w WarszawiePobierz

Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na Mazowszu

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.se.2022.02

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kolej dużych prędkości (HSR) może przywrócić kolei przewagę nad transportem drogowym i lotniczym w międzymiastowych przewozach pasażerskich. Z tego powodu stworzenie spójnej sieci linii szybkich kolei w Polsce i na Mazowszu ma sens, a pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być opracowanie docelowego, kompleksowego programu budowy tych linii. Tymczasem dotychczasowe ustalenia dotyczące budowy HSR na Mazowszu są fragmentaryczne i kontrowersyjne w wielu aspektach.

Tadeusz Wójcicki, Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na MazowszuPobierz

Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.40.05

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kilkadziesiąt samorządów terytorialnych – rad gmin i powiatów oraz sejmików województw podjęło uchwały i deklaracje w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Twórcy tych dokumentów podkreślali chęć ochrony rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą/ideologią LGBT. Przeciwnicy ostrzegali przed stygmatyzacją osób nieheteronormatywnych. Wytyczną dla powyższych dokumentów stała się upubliczniona w 2019 r. „Samorządowa Karta Praw Rodzin”.

Anna Wieczorek, Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”Pobierz

Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczych

Elżbieta Mączyńska

DOI: 10.21858/msr.se.2022.01

Nr woluminu: 2022

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawione w tym eseju analizy ukierunkowane są na identyfikowanie potencjalnych, kierunków racjonalizacji systemów społeczno-gospodarczych, służących nie tylko przeciwdziałaniu kryzysowym destrukcjom, lecz przede wszystkim charakterystycznej obecnie globalnej kryzysogenności. O konieczności poszukiwań racjonalizujących rozwiązań przekonuje nie tylko kryzys, jaki ogarnia świat w związku z pandemią COVID-19 i który obnaża systemowe dysfunkcje gospodarki globalnej. Przekonuje o tym także charakterystyczna dla współczesnego świata i występująca już przed pandemią, multiplikacja kryzysowa, czyli nakładanie się na siebie różnych kryzysów, co tworzy specyficzną, zagęszczającą się kryzysową sieć.

Elżbieta Mączyńska, Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczychPobierz

Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.40.04

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W społeczeństwie obywatelskim, samorządność jako forma organizacji społecznej zajmuje jedną z centralnych pozycji. Warunkiem realizacji misji rozwojowej samorządu jest uczestnictwo obywateli i ich współodpowiedzialność za kształt lokalnego życia społecznego. Ostatnio coraz popularniejszą formą partycypacji staje się budżet obywatelski, powodujący bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących wyboru zakresu zadań publicznych w ramach wyznaczonej puli środków i przejęcia części odpowiedzialności.

Małgorzata Dąbrowska, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiegoPobierz